Horaris

L’escola romandrà oberta de 7:45h a 18h.

L’horari de sortida sense servei de pemanències serà de 11:45h a 12h i de 17:45h a 18h.

Els menors d’una any poden entrar i sortir a qualsevol hora.

Cal respectar els horaris per tal de no interrompre als infants durant les diferents activitats de l’escola i poder dur a terme correctament la programació pedagògica.

Assistència

 • Caldrà comunicar les faltes d’assitència per causa de malaltia, per tal de prendre mesures preventives i de control amb els altres infants.

Recollida del nen

 • NO s’entregarà l’infant a persones desconegudes si no es comunica amb antelació a la mestra.

Higiene i Salut

 • El nens amb febre de més de 37’5ºC o amb tractament antitèrmic no podràn asistir a l’escola durant 24h, tampoc amb malalties contagioses, diarees, fongs, polls, llagues, conjuntivitis, etc…
 • Ens reservem el dret de demanar un certificat mèdic de no contagiositat després d’una malatia (o per símptomes).
 • Els medicaments aniran acompanyats de la recepta del metge i el full d’autorització signat per la mare, el pare o tutor/a.

Alimentació

 • L’esmorzar es donarà a casa, excepte els nens que venen abans de les 8:30h
 • A les 10h es donarà un tallamatí (galetes, palets…)
 • El berenar es farà a l’escola.
  • Dilluns i dimecres: fruita
  • Dimarts i dijous: iogurt amb galetes
  • Divendres: entrepà
 • No es poden portar iogurts o sucs de vidre, llaminadures, ni joguines,
 • Els infants que es quedin a dinar portant el dinar de casa, l’hauran de portar a dintre d’una carmanyola apta per a microones i preferiblement sense components tòxics (bisfenol etc…)

La roba del nen

 • Un cop a la setmana portaran el xandall per fer psicomotricitat.
 • Tota la roba de recanvi ha d’anar marcada amb el nom.
 • Les tovalloles de la cara  han de portar una goma d’uns 20 cms per poder penjar-les.
 • L’ús de la bata és obligatori.
 • No es poden portar motxilles amb rodes (ja que no ens permet penjar-les).