Principis Pedagògics

  Com aprenem?

Utilitzant el joc i experimentació com a eina principal d’aprenentatge i mitjançant activitats com la psicomotricitat, el llenguatge musical, llenguatge plàstic, llenguatge verbal i llenguatge matemàtic.

Per fer una bona acció educativa i aconseguir un desenvolupament integral de l’infant seguim uns principis psicopedagògics basats en:

 • L’experimentació i activitat manipulativa que permet a l’infant interioritzar els aprenentatges.
 • L’interrelació entre l’infant i el medi ambient donant importància a allò que ens envolta, ja que tot influeix en el seu desenvolupament.
 • El reforç positiu
 • El respecte del ritme d’aprenentatge de cada nen partint sempre del nivell de desenvolupament individual.
 • La participació activa del infant en la seva educació, l’educadora serà l’encarregada d’oferir-li motivació, estimulació, llibertat, responsabiblitat i possibilitat d’experimentació.

Objectius

 • Descoberta d’un mateix i de l’entorn natural i social.
 • Desenvolupament de les capacitats de:
  • Expressió i comunicació
  • Raonament
  • Creativitat
  • Respecte
  • Concentració
  • Autonomia
  • Coordinació