Programació setmanal

0 a 1 any

Dilluns: Estimulació desl sentits
Dimarts: Audicions musicals
Dimecres: Psicomitricitat
Dijous: Maternity games (Jocs de falda)
Divendres: Els contes de la classe

1 a 2 anys

Dilluns matí: Llenguatge musical
Dilluns tarda: Expressió oral

Dimarts matí: Gymnastics in english
Dimarts tarda: Audicions de música clàssica

Dimecres matí: Unitat didàctica
Dimecres tarda: English with puppets

Dijous matí: Anglès
Dijous tarda: Motricitat fina

Divendres matí: Plàstica
Divendres tarda: Audicions musicals

2 a 3 anys

Dilluns matí: English
Dilluns tarda: Relaxació-audició de música clàssica

Dimarts matí: Expressió oral. Unitat didàctica
Dimarts tarda: Motricitat fina

Dimecres matí: Llenguatge plàstic
Dimecres tarda: Joc lliure

Dijous matí: Unitat didàctica
Dijous tarda: English with puppets

Divendres matí: Gymnnastics in english
Divendres tarda: Música (cançons i balls)